Om os

LIDT OM LÆGEHUSET

 

Tarm Lægehus er et kompagniselskab.

Tarm lægehus har eksisteret siden 70-erne, hvor nogle af byens sololæger gik sammen og byggede lægehuset på Engdraget 4. I løbet af årene kom flere læger til og fra midten af 80-erne har lægehuset bestået af 5 faste læger i kompagniskab samt klinikpersonale. Fra 2016 har der været 4 faste læger i kompaniskab samt 13 personaler. Som eneste lægehus i den gamle Egvad Kommune, har lægehuset haft en blandet patientpopulation bestående både af folk fra Tarm by, men også et geografisk stort opland. Tarm ligger i ”midten” af vores optageområde som spænder ca. 20 km. i hver retning øst‐vest. Aktuelt er der tilmeldt 8500 patienter inkl. ca. 1700 børn. Der er et godt kollegialt samarbejde imellem områdets øvrige læger i Ringkøbing -Skjern kommune.

Omkring 2005 begyndte man i lægehuset at få pladsproblemer. Den øgede mængde arbejdsopgaver gjorde det nødvendigt med ansættelse af ekstra personale, bl.a.  sygeplejersker. Lægehuset viste sig efterhånden også at være utidssvarende, og da man på samme tidspunkt fik mulighed for at flytte til lokaler på det nu nedlagte sygehus i Tarm, så valgte man at flytte. Fra november 2007 har lægehuset derfor haft til huse på den nuværende adresse på Kirkegade 3.

Aktuelt er der 4 læger i kompagniskabet.
Der er desuden ansat 5 sygeplejersker, 4 lægesekretærer, en SOSA, en bioanalytiker, en farmakonom samt en bogholder.

Det nuværende lægehus fremstår i dag som et helt nyt lægehus, fuldt opdateret mht. udstyr og lokaler. Lægehuset deler indgang med en fysioterapeutisk klinik, hvor der er nært faglig sparring.
Da lægehuset nu er beliggende på det nedlagte Tarm sygehus, som nu er omdannet til sundhedscenter, er der nem adgang til faciliteter som jordemor, misbrugsrådgivning, røntgenafdeling, øjenlæge og kiropraktor.

 

LÆGEHUSET HAR ADRESSE PÅ KIRKEGADE 3, MED INDGANG I TARM SYGEHUS´ TIDLIGERE SKADESTUENINDKØRSEL.
 
HANDICAPFORHOLD:

Handicapparkering og handicaptoilet

BILLEDER